DIGITALISERING AV RADIO I UTLANDET

Det er ikke bare Norge som går mot digitale radiosendinger. Mange land i Europa går samme vei. Danmark peker mot 2019 som slukketidspunkt for FM-nettet.

Storbritannina gjennomfører en overgang fra analog til digital radio. Den britiske radiobransjen har forpliktet seg til en digital radioframtid og jobber nå mot en digital overgang. Myndighetene har satt to kriterer for å sette slukkedato av FM-nett, digital andel må være 50 prosent av all lytting og rekkevidden på DAB-dekning må tilsvare FM-dekningen for kommersiell radio, BBC og lokalradio.Les mer om status på egne sider (sidene er på engelsk). Det pågår for tiden en landsomfattende utbygging av DAB-nett.

I Danmark stipulerer myndighetene at FM-nettet stenger i 2019, forutsatt at 50 prosent av all radiolytting er digital innen den tid. I Nederland jobber radiobransjen og myndighetene for å få en plan som skal sikre DAB+ i fremtiden, det snakkes om mulig slukking i 2023. Sveitsisk radiobransje vil bygge full digital distribusjon innen 2020, og deretter slukke FM-sendinger gradvis. En utredning bestilt av den svenske regjeringen anbefaler FM-slukking i 2022 og satsing på DAB+ som fremtidig hovedplattform for radio. Les mer om Sverige på egne sider. Alle store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering, men avgjørelsen må tas av myndighetene.

I Tyskland har tysk bilindustri vært pådriver for å få på plass politiske vedtak, og det holdes fortløpende samtaler mellom kringkastere og bilindustrien. DAB-nettene i Tyskland blir stadig bygget ut. Sentrale tyske myndigheter har ikke gjort vurderinger rundt et teknologiskifte men enkelte delstatsmyndigheter fremmer stadig dette som et behov, delstatsministeren for medier i Bayern gikk høsten 2014 ut og ba om at  DAB+ må få økt betydning. Den tyske statskringkasterenARD har tatt et tydelig standpunkt for å satse på DAB+.

Mange land er avhengig av godt bransjesamarbeid og en politisk beslutning for å kunne gjennomføre en digitalisering. Mange er i ulike faser her.

Australia, Midtøsten, Afrika og Asia

DAB er ikke bare et europeisk fenomen. Flere land i Afrika, Asia, Australia og Midtøsten velger samme radiostandard.

I Australia er det først og fremst kommersielle radiostasjoner som har gått i bresjen for å gå over til DAB. En radiorapport fra høsten 2014 viser økning i daglig lytting og en stor vekst i antall nye biler med DAB+.

DAB valgt av egnethet 

DAB+ er av flere betydelige kringkastere ansett som en teknologi for fremtiden, anbefalt blant annet av den Europeiske Kringkastingsunionen EBU. Det er nedsatt arbeidsgrupper som skal se på felles overgangsløsninger. Mange ser naturlig til Norge når dette gjøres, og flere har besøkt oss for å lære.

Oppfatningene om digital radio er mange og noen radiostasjoner satser på internett, men flere store radiostasjoner vurderer at de må ha en teknologi for kringkasting som ryggrad. Det finnes et fåtall tekniske standarder å velge blant. DAB+ er valgt fordi man mener den er best egnet, dessuten har den i dag det bredeste tilbudet av radioapparater.

Satelittradio egner seg best i store åpne landskaper som USA. Teknologien DRM har prøvesendinger i enkelte land, men mangler et bredt tilbud av radioapparater som støtter teknologien. Internett har pr. nå ikke den nødvendige overføringskapasiteten for å håndtere alle radiosending og mange samtidige lyttere. Det gjør også internett uegnet i  beredskapssituasjoner.

 
Det er regulære sendinger med DAB i følgende europeiske land: Belgia, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Irland Malta, Monaco, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Følgende land har prøvesendinger: Østerrike, Kroatia, Frankrike, Ungarn, Israel, Polen, Slovenia, Spania.

Land med interesse for å prøve ut teknologien: Hella, Estland, Litauen, Portugal, Russland.