Strømkabler

STRØMKABEL  og valg av riktig dimmensjon

Forenklet strømkabel beregning
For stort strømtrekk på for liten kabel medfører tap i effekt og kan i verste fall ta knekken på produkter.
Følg dette enkle diagrammet for å sikre at kunden får med seg riktig kabeldimensjon. 
Husk og at det er bedre å ha for store kabler enn for små. På denne måten sikrer du og at kunden greit kan oppgradere systemet sitt uten at han/henne trenger å legge nye kabler.


Fremgangsmetode:
1. Legg sammen total (Max) effekten forsterkeren kan gi fra seg. (Er det fler forsterkere, multipliser verdiene.)
2. Ta så denne verdien og del på batteri spenningen i bilen (Et vanlig gjennomsnitt er 13 volt)
    Verdien du får er maksimal strømstyrke systemet vil trekke
3. Bestem den omtrentlige lengden av strømkabel som skal brukes.
4. Bruk verdiene fra punkt 2 og 3 i skjema under til å avgjøre riktig dimensjon på ledningen for systemet.